Søk

Faggruppen for bygg og anlegg

Når kunnskap er viktig

Byggherreforskriften – SHA på byggeplass

28. mars 2017
NITO Konferansesenter, Oslo

Ivaretakelse av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) på den enkelte bygge- og anleggsplass, er et samspill mellom flere aktører. Dette kurset legger særlig vekt på byggherreforskriftens regulering av SHA. Rollene som byggherrens representant, koordinator og prosjekterende vil bli belyst – i tillegg til selve byggherrerollen.

Etter endt kurs skal du:
* Ha fått en grundig gjennomgang av byggherreforskriften
* Ha fått en oversikt over de ulike aktørenes oppgaver og ansvar
* Ha fatt en viss oversikt over mulig privatrettslig regulering
* Vite mer om SHA oppgaver iht. byggherreforskriften

Målgruppe
Rådgivende ingeniører, arkitekter, entreprenører, offentlig forvaltning, utbyggere og bygningsforvaltere.

 

 

Radon – målinger og tiltak

3. mai 2017, Holberg Kurs- og Konferansesenter, Oslo

Norge er et av landene i verden med de høyeste forekomstene av radon i inneluft.

I den siste tiden har dette medført endringer i lovverket.

Regelverket gir nye muligheter for oppdrag innen radonmåling, rådgivning og tiltak i både eksisterende og nye bygg.

SINTEF Byggforsk har nylig revidert sine anvisninger om radon. Disse blir gjennomgått under kurset. I tillegg gis innføring i Strålevernets mål og anbefalinger for radon. Alt illustreres med praktiske eksempler.

Målgruppe: prosjekterende og utførende

For mer informasjon og påmelding

 

Plan og bygningsloven i praksis – SAK 10

7. februar 2017, Oslo
Et introduksjonskurs til plan- og bygningsloven (pbl) for kommunale saksbehandlere, rådgivere, arkitekter, entreprenører og andre som trenger en grundig innføring i plan- og bygningslovgivningen.

Kurset er godt egnet for de som har lite eller ingen kunnskap om plan og bygningsloven, og er særlig rettet mot:

• Ansvarlig prosjekterende
• Ansvarlig søker
• Ansvarlig kontrollerende

For mer informasjon og påmelding

 

 

Plan- og bygningsloven – TEK 10

8.-9. februar 2017, Christiania Qvartalet Møtesenter, Oslo

Presentasjoner fra kurset:

tek10-oppbygning-pbl-evjenth
tek10-formal-etc-kirkhus
tek10-energi-miljo-bohlerengen
tek10-brann-drangsholdt
tek10-universell-utforming-presterud

 

 

 

 

Kurs i Eurokode 8

Prosjektering av jordskjelvsikre konstruksjoner

Etter mars 2010 er Eurokodene eneste gjeldende norske standard for prosjektering av konstruksjoner i Norge. Eurokode 8 er kanskje den av Eurokodene som avviker mest fra det vi er vant til. Samtidig vil jordskjelv i større grad enn før være dimensjonerende.

Kurset gir en gjennomgang av eurokodens hovedkapitler knyttet til beregning av jordskjelvlaster, vurdering av virkning av grunnforhold, generelle prinsipper ved valg av utforming, konstruksjonsanalyser samt konsekvenser for dimensjoneringen. Deltakerne vil få utdelt en eksempelsamling.

For mer informasjon og påmelding

 

Koordinatorskolen

Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser – eller bare Byggherreforskriften av 1995 – ble revidert og iverksatt januar 2010.

Den reviderte forskriften inneholder skjerpede krav til kunnskap og praktisk erfaring uten at dette er klart definert. Det er således behov både for en konkretisering av forskriften og opplæring i denne.

Koordinatorskolen gir deltakerne innføring i:
– SHA-plan i praksis
– Risiko og risikoforståelse
– Arbeidsplassbefaring
– Avviksbehandling
– Koordinator og koordinering

Koordinatorskolen – for mer informasjon

 

 

 

Brannsikre bygg – riktig prosjektering

6.-7. juni 2016, Oslo

Analyse av fravik – Stefan Andersson

Atle Heskestad

Dag Leyre Olsen – tekst

Dag Leyre Olsen

Forskrift om brannforebygging – fastsatt 17 desember 2015

Georg Waaden

Henrik Bjelland

Lars Haugrud

Ole Jacob Eide

Trond S. Andersen

Uavhengig kontroll – Stefan Andersson

 

Trekonstruksjonsdagen

31. mai 2016, Oslo

Presentasjoner fra arrangementet:

Christian Fuglset
Magne Bjertnæs
Martin Forsby
Peter Feltendal
Stefan Winter
Leif Tore Isaksen

Byggeledelse – NS 8403

Presentasjoner fra kurset

BIM relevant for byggeleder,Knotten
Byggeledelse -miljøprosjekter, Aasen
Byggherreforskriften Egset
NS 8403, Roed
OPS -prosjekter, Fosse
Perfekte byggeleder Vatnan
Uavhengig kontroll, Grimsmo
Hva er byggeledelse – Elisabeth Aase
Økonomi – Elisabeth Aase

Blogg på WordPress.com.

opp ↑