Navn Verv Telefon Bedrift
Andersen Terje Leder 40246886 NCC Construction AS
Dyve Anne Kursansvarlig 91164735 NITO
Mosland Tor Børre Fagsjef 93259581 Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening
Halle Synnøve Bjerkestrand Styremedlem 93217126 Øvre Romerike Prosjektering AS
Norland Gro Ekholdt Styremedlem 90575612 Selvaag Prosjekt AS
Thorsen Freddy Styremedlem 97651814 Multiconsult ASA
Olsen Bjørn Torstein Observatør 90915154 NITO
Haugerud Eli Observatør Tekna