FBA arrangerer årlig  35-40 kurs, konferanser, møteplasser og prosjekter der vi setter fokus på flere ulike fagområder. Det er derfor behov en fagkomité som kan assistere FBAs administrasjon i å legge til rette for faglige og sosiale fellesskap som engasjerer medlemmene innenfor nevnte fagområde.

Navn Bedrift
Langfald, Lisbet Standard Norge
Presterud, Trine Universell Utforming as
Næss, Bente H Asplan Viak
Hammer, Erik Grønn Byggallianse
Novakovic, Voislav NTNU
Bakke, Jan V Arbeidstilsynet
Wiig, Ole Narud Stokke Wiig
Sandvik, Ove Multiconsult
Dybsjord, Bård Undervisningsbygg
Frafjord, Kristin S Kruse Smith
Løberg, Merethe Veidekke
Bøhlerengen, Trond SINTEF Byggforsk
Lunde, Espen Hjellnes Consult
Soilammi, Ari RIF

Farstad,Tom

AF Gruppen

Dyve Anne


Administrasjon, NITO

Mosland Tor Børre Administrasjon, Tekna