Søk

Faggruppen for bygg og anlegg

Når kunnskap er viktig

Kategori

Arrangement

Brannsikre bygg – riktig prosjektering

7.-8. juni 2017, Oslo

Brannsikkerhet i byggverk er et tverrfaglig og komplekst fagområde. Ulykkeshendelsen brann kan medføre store konsekvenser med tap av liv og verdier.

Kurset har hovedvekt på det som skjer etter at konseptet foreligger, og omhandler veien videre gjennom detaljprosjekteringen og utførelsen – inklusive uavhengig kontroll, fram til ferdig byggverk.

For mer informasjon og påmelding

 

BIM – BuildingSMART – basiskurs

4. mai 2017, Oslo

På bakgrunn av buildingSMART sin lærerplan har RIF utviklet et BIM basiskurs.

Kurset er for hele bygge-bransjen, og det forventes at deltakerne har en relasjon til bygge-bransjen og kjenner prosessen for et byggeprosjekt.

Målsetting med kurset er å gi aktører i bygge-bransjen, rådgivere, entreprenører og byggherrer en grunnleggende kunnskap og forståelse av BIM.

Påmelding og mer informasjon

Koordinatorskolen

Tekniske Foreningers Servicekontor (TFS) og Faggruppen for bygg og anlegg (FBA) – Tekna/NITO vartilstede på SHA dagene med Koordinatorskolen.

Datoer for høstens kurs er satt og det er åpnet for påmelding.

Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (Byggherreforskriften) stiller krav om kunnskap og praktisk erfaring for de som skal fylle rollen som koordinatorer i et byggeprosjekt. Koordinatorskolen skal gjøre deltakerne i stand til å ivareta rollen som koordinator i prosjektering og/eller utførelsesfasen.

Håndbok for RAMS

25.-26. april 2017, Oslo

Jernbane-RAMS er en av flere egenskaper for jernbanesystemer som påvirker kvaliteten av vårt produkt (jernbanetrafikk).

RIF og FBA arrangerer, i samarbeid med Bane NOR, et to dagers kurs med fokus på Bane NORs implementering av RAMS-prosessen, slik dette er definert i Bane NORs «Håndbok for RAMS».

For mer informasjon og/eller påmelding

 

Trekonstruksjonsdagene 2017

Oslo, 13.-14. juni 2017

Trekonstruksjonsdagene går over to dager og har fokus på store byggeprosjekter i tre.

Konferansen arrangeres av Faggruppen for Bygg og anlegg (FBA) i samarbeid med Forum for Trekonstruksjoner (FFT).

20 boligprosjekter, kontorbygg, undervisningsbygg, kulturbygg, trebruer, fotballanlegg og kirkebygg fra Norge, Sverige, England, Tyskland, Frankrike, USA og Canada blir presentert av arkitekter, rådgivende ingeniører, treindustri, entreprenør og byggherre som står bak byggene.
Flere av prosjektene har vakt stor oppmerksomhet og vunnet priser i de respektive landene.

Målsettingen
Gi mer kunnskap om hvordan tegne, prosjektere, planlegge og gjennomføre store byggeprosjekter i tre.

For mer informasjon og påmelding

Utbyggingsavtaler

22. mars 2017
Ingeniørenes Hus, Oslo

Utbyggingsavtaler er i dag vanlig ved større utbygginger i norske kommuner.

Det finnes ulike varianter av utbyggingsavtaler og kommunenes rolle i gjennomføringen av avtalene er ulike. I dette kurset setter vi søkelys på lov og forskrift knyttet til utbyggingsavtaler. Praktisk bruk av utbyggingsavtaler belyses med konkrete eksempler fra ulike steder i landet.

Det eksisterer ulike modeller for gjennomføring av utbyggingsavtaler, vi vil i kurset se nærmere på disse.

Målgruppe
Kommunale planleggere, entreprenører og rådgivende ingeniører/arkitekter som arbeider med større utbyggingsplaner, forhandlere hos rådmann, og andre som arbeider med plangjennomføring hvor utbyggingsavtaler er et viktig verktøy, samt private utbyggere og grunneiere som ønsker å utvikle sine eiendommer.
For mer informasjon og påmelding

 

Lik oss på Facebook

 

Legionelladagen 2017

  • forskrifter og behandlingsmetoder

14. september 2017, Oslo

Legionellabakterien vil aldri forsvinne, den er naturlig i det vannet vi omgir oss med. Hvert år meldes det om flere dødsfall, derfor er det nødvendig å fokusere på bekjempelse og forebygging av Legionella.

Målgruppe
Eiendomsforvaltere, driftsansvarlig/-personell, rådgivende ingeniører, leverandører og installatører.

For mer informasjon og påmelding

 

 

 

 

Best Value Procurement

27.-29. september 2017, Oslo
16.-18. oktober 2017, Oslo

  • Kurset inkluderer avsluttende eksamen som gir B-sertifisering i BVP-metoden
  • Boken «Best Value Procurement – prestasjonsinnkjøp» inngår i deltakeravgiften
  • Deltakerne blir bedt om å komme med cases for å gjøre kurset mer praktisk orientert
  • Kursspråket er engelsk

Målgruppe:
Prosjektleder, prosjekteier, kontraktsansvarlig, juridiske rådgivere, innkjøpsansvarlig

 

 

Blogg på WordPress.com.

opp ↑