7.-8. juni 2017, Oslo

Brannsikkerhet i byggverk er et tverrfaglig og komplekst fagområde. Ulykkeshendelsen brann kan medføre store konsekvenser med tap av liv og verdier.

Kurset har hovedvekt på det som skjer etter at konseptet foreligger, og omhandler veien videre gjennom detaljprosjekteringen og utførelsen – inklusive uavhengig kontroll, fram til ferdig byggverk.

For mer informasjon og påmelding