Tekniske Foreningers Servicekontor (TFS) og Faggruppen for bygg og anlegg (FBA) – Tekna/NITO vartilstede på SHA dagene med Koordinatorskolen.

Datoer for høstens kurs er satt og det er åpnet for påmelding.

Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (Byggherreforskriften) stiller krav om kunnskap og praktisk erfaring for de som skal fylle rollen som koordinatorer i et byggeprosjekt. Koordinatorskolen skal gjøre deltakerne i stand til å ivareta rollen som koordinator i prosjektering og/eller utførelsesfasen.