25.-26. april 2017, Oslo

Jernbane-RAMS er en av flere egenskaper for jernbanesystemer som påvirker kvaliteten av vårt produkt (jernbanetrafikk).

RIF og FBA arrangerer, i samarbeid med Bane NOR, et to dagers kurs med fokus på Bane NORs implementering av RAMS-prosessen, slik dette er definert i Bane NORs «Håndbok for RAMS».

For mer informasjon og/eller påmelding