Oslo, 13.-14. juni 2017

Trekonstruksjonsdagene går over to dager og har fokus på store byggeprosjekter i tre.

Konferansen arrangeres av Faggruppen for Bygg og anlegg (FBA) i samarbeid med Forum for Trekonstruksjoner (FFT).

20 boligprosjekter, kontorbygg, undervisningsbygg, kulturbygg, trebruer, fotballanlegg og kirkebygg fra Norge, Sverige, England, Tyskland, Frankrike, USA og Canada blir presentert av arkitekter, rådgivende ingeniører, treindustri, entreprenør og byggherre som står bak byggene.
Flere av prosjektene har vakt stor oppmerksomhet og vunnet priser i de respektive landene.

Målsettingen
Gi mer kunnskap om hvordan tegne, prosjektere, planlegge og gjennomføre store byggeprosjekter i tre.

For mer informasjon og påmelding