Søk

Faggruppen for bygg og anlegg

Når kunnskap er viktig

Radon – målinger og tiltak

3. mai 2017, Holberg Kurs- og Konferansesenter, Oslo

Norge er et av landene i verden med de høyeste forekomstene av radon i inneluft.

I den siste tiden har dette medført endringer i lovverket.

Regelverket gir nye muligheter for oppdrag innen radonmåling, rådgivning og tiltak i både eksisterende og nye bygg.

SINTEF Byggforsk har nylig revidert sine anvisninger om radon. Disse blir gjennomgått under kurset. I tillegg gis innføring i Strålevernets mål og anbefalinger for radon. Alt illustreres med praktiske eksempler.

Målgruppe: prosjekterende og utførende

For mer informasjon og påmelding

 

BIM BuildingSMART – basiskurs

23. november 2016, NITO Konferansesenter, Oslo

På bakgrunn av buildingSMART sin lærerplan har RIF utviklet et BIM basiskurs.

Kurset er for hele bygge-bransjen, og det forventes at deltakerne har en relasjon til bygge-bransjen og kjenner prosessen for et byggeprosjekt.

Målsetting med kurset er å gi aktører i bygge-bransjen; rådgivere, entreprenører og byggherrer en grunnleggende kunnskap og forståelse av BIM.

For mer informasjon og påmelding.

 

 

Prosjektgjennomføring – bygg og anlegg

25.-26. oktober 2016, Oslo

Kurset er delt i to deler, hvor del 1 handler om praktisk anbudsrett, og del 2 handler om de ulike entreprisestandardene og alle fasene i entrepriseprosjekter.

Kurset går over to dager, og er svært praktisk rettet:

– Offentlige anskaffelser
– Entreprisekontraktene (NS 8405/NS 8407)
– Byggherreforskriften/uavhengig kontroll Varslingsreglene i entreprisekontraktene;
fremdrift, overtakelse, sluttoppgjør, m.m.
– Rådgiverkontraktene (NS 8401/NS 8402)

For mer informasjon og påmelding

 

 

SvømmehallKompetanse

PRESENTASJONER:

Frode Langø
Anette Bakker
Arve Berg
David Koht-Nordby
Gisle Nataas
Harald Thoresen
Jakko Koenis
Kenneth Olafsen
Pål Kjetil Eian
Rebecca Calder
Robin Wennstrøm
Stig Eide
Wolfgang Kampel

Best Value Procurement– prestasjonsorientert innkjøp

28. – 30.  September 2016, Oslo

DIFI, RIF, Tekna og NITO (FBA) har gleden av å invitere til 2,5-dagers kurs i Best Value Procurement (BVP), en metode for innkjøp og prosjektstyring som gir bedre konkurransegjennomføring og raskere prosjektgjennomføring med færre konflikter.

Ofte sliter vi med å oppnå ønsket kvalitet på leveransene og kostnadsrammer overskrides.
En vanlig reaksjon er å gjennomføre mer detaljerte krav, nye regler, flere kontroller og mer tilsyn. Dette gir høyere byggherrekostnader, mer byråkrati og dårligere jobbtilfredshet.  BVP viser en annen måte å gjennomføre konkurranser og styre prosjekter på. Hovedinnhold i metoden er:

• Færre detaljkrav og klare mål
• Konkurransen fokuserer på å finne den mest kompetente leverandøren
• Leverandør gis ansvar for optimal kvalitet innen rammen
• Tydeligere kontraktansvar mellom byggherre og leverandør før kontraktsignering
• Bruk av entydig dokumentasjon for å dokumentere ekspertkunnskap.

For mer informasjon og påmelding

 

Plan og bygningsloven i praksis – SAK 10

11. oktober 2016, Oslo

Et introduksjonskurs til plan- og bygningsloven (pbl) for kommunale saksbehandlere, rådgivere, arkitekter, entreprenører og andre som trenger en innføring i plan- og bygningslovgivningen

Kurset er godt egnet for de som har lite eller ingen kunnskap om plan og bygningsloven, men er særlig rettet mot:

• Ansvarlig prosjekterende
• Ansvarlig søker
• Ansvarlig kontrollerende

For mer informasjon og påmelding

 

En innføring i prosjekteringsledelse

27.-28. september 2016, Oslo

Disse presentasjonene ble benyttet på kurset:

espen-haakestad
hakon-treu-eriksen
sigmund-sorhus
vegard-knotten
lars-bugge-bream
lars-bugge
ottar-egset
grete-bergly
dag-ingvar-jacobsen

Manglende presentasjoner blir lagt ut så snart vi får de.
(Odd Erik Halvorsruds foredrag vil ikke bli lagt ut).

 

Byggherreforskriften – SHA på byggeplass

18. oktober 2016, Oslo

Den prosjekterende har et selvstendig ansvar iht. byggherreforskriften. Blant annet skal den prosjekterende foreta egne risikovurderinger av det som tegnes og beregnes. Dersom det kan oppstå spesifikke risikoforhold, skal dette meddeles byggherren.

Målsetting
Etter endt kurs skal du:
* Ha fatt en grundig gjennomgang av byggherreforskriften
* Ha fatt en oversikt over de ulike aktorers oppgaver og ansvar
* Ha fatt en viss oversikt over mulig privatrettslig regulering
* Vite mer om SHA oppgaver iht. Byggherreforskriften

For mer informasjon og påmelding

 

Prosjektering av energieffektive bygg

5.-6. september 2016, Oslo

Presentasjoner som ble benyttet på kurset:

energieffektive-bygninger-og-inneklima-johan-mattsson
nye-energikrav-ferry-smith
energiberegninger-praktiske-eksempler-ferry-smith
1-dag-pro-passivhus-bengt-michaelsen
2-dag-pro-passivhus-bent-michaelsen

 

 

Blogg på WordPress.com.

opp ↑