Søk

Faggruppen for bygg og anlegg

Når kunnskap er viktig

Trekonstruksjonsdagene 2017

Oslo, 13.-14. juni 2017

Trekonstruksjonsdagene går over to dager og har fokus på store byggeprosjekter i tre.

Konferansen arrangeres av Faggruppen for Bygg og anlegg (FBA) i samarbeid med Forum for Trekonstruksjoner (FFT).

20 boligprosjekter, kontorbygg, undervisningsbygg, kulturbygg, trebruer, fotballanlegg og kirkebygg fra Norge, Sverige, England, Tyskland, Frankrike, USA og Canada blir presentert av arkitekter, rådgivende ingeniører, treindustri, entreprenør og byggherre som står bak byggene.
Flere av prosjektene har vakt stor oppmerksomhet og vunnet priser i de respektive landene.

Målsettingen
Gi mer kunnskap om hvordan tegne, prosjektere, planlegge og gjennomføre store byggeprosjekter i tre.

For mer informasjon og påmelding

Utbyggingsavtaler

22. mars 2017
Ingeniørenes Hus, Oslo

Utbyggingsavtaler er i dag vanlig ved større utbygginger i norske kommuner.

Det finnes ulike varianter av utbyggingsavtaler og kommunenes rolle i gjennomføringen av avtalene er ulike. I dette kurset setter vi søkelys på lov og forskrift knyttet til utbyggingsavtaler. Praktisk bruk av utbyggingsavtaler belyses med konkrete eksempler fra ulike steder i landet.

Det eksisterer ulike modeller for gjennomføring av utbyggingsavtaler, vi vil i kurset se nærmere på disse.

Målgruppe
Kommunale planleggere, entreprenører og rådgivende ingeniører/arkitekter som arbeider med større utbyggingsplaner, forhandlere hos rådmann, og andre som arbeider med plangjennomføring hvor utbyggingsavtaler er et viktig verktøy, samt private utbyggere og grunneiere som ønsker å utvikle sine eiendommer.
For mer informasjon og påmelding

 

Badeteknisk 2017 Konferanse med utstilling

Bade- og svømmeanleggsbransjens treffsted nr. 1 i Norge med konferanse og utstilling, arrangeres på Scandic Hotel/Hamarhallen på Hamar 15.-17. mars 2017 med forutgående studietur til mange spennende anlegg i det indre Østlandsområdet 14.-15. mars.

For mer informasjon

 

Lik oss på Facebook

 

Legionelladagen 2017

  • forskrifter og behandlingsmetoder

21. mars 2017, Christiania Qvartalet Møtesenter, Oslo

Legionellabakterien vil aldri forsvinne, den er naturlig i det vannet vi omgir oss med. Hvert år meldes det om flere dødsfall, derfor er det nødvendig å fokusere på bekjempelse og forebygging av Legionella.

Målgruppe
Eiendomsforvaltere, driftsansvarlig/-personell, rådgivende ingeniører, leverandører og installatører.

For mer informasjon og påmelding

 

 

 

 

Best Value Procurement

8.-10. mars 2017, Christiania Quartalet Møtesenter, Oslo

  • Kurset inkluderer avsluttende eksamen som gir B-sertifisering i BVP-metoden
  • Boken «Best Value Procurement – prestasjonsinnkjøp» inngår i deltakeravgiften
  • Deltakerne blir bedt om å komme med cases for å gjøre kurset mer praktisk orientert
  • Kursspråket er engelsk

Målgruppe:
Prosjektleder, prosjekteier, kontraktsansvarlig, juridiske rådgivere, innkjøpsansvarlig

For mer informasjon og påmelding
Kurset blir også gjennomført

 

 

Byggherreforskriften – SHA på byggeplass

28. mars 2017
NITO Konferansesenter, Oslo

Ivaretakelse av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) på den enkelte bygge- og anleggsplass, er et samspill mellom flere aktører. Dette kurset legger særlig vekt på byggherreforskriftens regulering av SHA. Rollene som byggherrens representant, koordinator og prosjekterende vil bli belyst – i tillegg til selve byggherrerollen.

Etter endt kurs skal du:
* Ha fått en grundig gjennomgang av byggherreforskriften
* Ha fått en oversikt over de ulike aktørenes oppgaver og ansvar
* Ha fatt en viss oversikt over mulig privatrettslig regulering
* Vite mer om SHA oppgaver iht. byggherreforskriften

Målgruppe
Rådgivende ingeniører, arkitekter, entreprenører, offentlig forvaltning, utbyggere og bygningsforvaltere.

 

 

Radon – målinger og tiltak

3. mai 2017, Holberg Kurs- og Konferansesenter, Oslo

Norge er et av landene i verden med de høyeste forekomstene av radon i inneluft.

I den siste tiden har dette medført endringer i lovverket.

Regelverket gir nye muligheter for oppdrag innen radonmåling, rådgivning og tiltak i både eksisterende og nye bygg.

SINTEF Byggforsk har nylig revidert sine anvisninger om radon. Disse blir gjennomgått under kurset. I tillegg gis innføring i Strålevernets mål og anbefalinger for radon. Alt illustreres med praktiske eksempler.

Målgruppe: prosjekterende og utførende

For mer informasjon og påmelding

 

Plan og bygningsloven i praksis – SAK 10

7. februar 2017, Oslo
Et introduksjonskurs til plan- og bygningsloven (pbl) for kommunale saksbehandlere, rådgivere, arkitekter, entreprenører og andre som trenger en grundig innføring i plan- og bygningslovgivningen.

Kurset er godt egnet for de som har lite eller ingen kunnskap om plan og bygningsloven, og er særlig rettet mot:

• Ansvarlig prosjekterende
• Ansvarlig søker
• Ansvarlig kontrollerende

For mer informasjon og påmelding

 

 

Blogg på WordPress.com.

opp ↑