Søk

Faggruppen for bygg og anlegg

Når kunnskap er viktig

Prosjektgjennomføring – bygg og anlegg

25.-26. oktober 2016, Oslo

Kurset er delt i to deler, hvor del 1 handler om praktisk anbudsrett, og del 2 handler om de ulike entreprisestandardene og alle fasene i entrepriseprosjekter.

Kurset går over to dager, og er svært praktisk rettet:

– Offentlige anskaffelser
– Entreprisekontraktene (NS 8405/NS 8407)
– Byggherreforskriften/uavhengig kontroll Varslingsreglene i entreprisekontraktene;
fremdrift, overtakelse, sluttoppgjør, m.m.
– Rådgiverkontraktene (NS 8401/NS 8402)

For mer informasjon og påmelding

 

 

SvømmehallKompetanse

PRESENTASJONER:

Frode Langø
Anette Bakker
Arve Berg
David Koht-Nordby
Gisle Nataas
Harald Thoresen
Jakko Koenis
Kenneth Olafsen
Pål Kjetil Eian
Rebecca Calder
Robin Wennstrøm
Stig Eide
Wolfgang Kampel

Best Value Procurement– prestasjonsorientert innkjøp

28. – 30.  September 2016, Oslo

DIFI, RIF, Tekna og NITO (FBA) har gleden av å invitere til 2,5-dagers kurs i Best Value Procurement (BVP), en metode for innkjøp og prosjektstyring som gir bedre konkurransegjennomføring og raskere prosjektgjennomføring med færre konflikter.

Ofte sliter vi med å oppnå ønsket kvalitet på leveransene og kostnadsrammer overskrides.
En vanlig reaksjon er å gjennomføre mer detaljerte krav, nye regler, flere kontroller og mer tilsyn. Dette gir høyere byggherrekostnader, mer byråkrati og dårligere jobbtilfredshet.  BVP viser en annen måte å gjennomføre konkurranser og styre prosjekter på. Hovedinnhold i metoden er:

• Færre detaljkrav og klare mål
• Konkurransen fokuserer på å finne den mest kompetente leverandøren
• Leverandør gis ansvar for optimal kvalitet innen rammen
• Tydeligere kontraktansvar mellom byggherre og leverandør før kontraktsignering
• Bruk av entydig dokumentasjon for å dokumentere ekspertkunnskap.

For mer informasjon og påmelding

 

Plan og bygningsloven i praksis – SAK 10

11. oktober 2016, Oslo

Et introduksjonskurs til plan- og bygningsloven (pbl) for kommunale saksbehandlere, rådgivere, arkitekter, entreprenører og andre som trenger en innføring i plan- og bygningslovgivningen

Kurset er godt egnet for de som har lite eller ingen kunnskap om plan og bygningsloven, men er særlig rettet mot:

• Ansvarlig prosjekterende
• Ansvarlig søker
• Ansvarlig kontrollerende

For mer informasjon og påmelding

 

En innføring i prosjekteringsledelse

27.-28. september 2016, Oslo

Grunnlaget for gode prosjekter legges i prosjekteringsfasen, der prosjekteringsleder har en viktig rolle. God styring og kontroll med prosjekteringsfasene er avgjørende for både sluttprodukt og for en veldrevet og forutsigbar byggeprosess.

• Begrepsavklaringer – byggeprosess – faser
• Relasjon – Byggherre og prosjekterende/entreprenør
• Prosjekteringsledelse i praksis
• VDC – Virtual design and construction
• Verktøy og arbeidsmetodikk
• Myndighetshåndtering
• Utfordringer
• Hvordan lede et prosjekteringsteam

For mer informasjon og påmelding

 

 

Byggherreforskriften – SHA på byggeplass

18. oktober 2016, Oslo

Den prosjekterende har et selvstendig ansvar iht. byggherreforskriften. Blant annet skal den prosjekterende foreta egne risikovurderinger av det som tegnes og beregnes. Dersom det kan oppstå spesifikke risikoforhold, skal dette meddeles byggherren.

Målsetting
Etter endt kurs skal du:
* Ha fatt en grundig gjennomgang av byggherreforskriften
* Ha fatt en oversikt over de ulike aktorers oppgaver og ansvar
* Ha fatt en viss oversikt over mulig privatrettslig regulering
* Vite mer om SHA oppgaver iht. Byggherreforskriften

For mer informasjon og påmelding

 

Prosjektering av energieffektive bygg

5.-6. september 2016, Oslo

Presentasjoner som ble benyttet på kurset:

energieffektive-bygninger-og-inneklima-johan-mattsson
nye-energikrav-ferry-smith
energiberegninger-praktiske-eksempler-ferry-smith
1-dag-pro-passivhus-bengt-michaelsen
2-dag-pro-passivhus-bent-michaelsen

 

 

Trekonstruksjonsdagen 2016

31. mai 2016 gjennomførte FBA og Forum for Trekonstruksjoner Trekonstruksjonsdagen 2016 på Ingeniørenes Hus, Oslo.
Arrangementet samlet rundt 70 deltakere, fra inn- og utland.

Les artikkel i Byggeindustrien.

 

Plan- og bygningsloven – TEK 10

20.-21. september 2016, Oslo

Foredragene gjennomført på kurset:
anders-kirkhus
geir-drangsholt
trine-presterud
trond-bohlerengen

 

 

 

Blogg på WordPress.com.

opp ↑